Merchandising

Merchandising to skuteczne narzędzie zwiększające sprzedaż.

Stosując jego zasady można mieć 2/3 wpływu na decyzje podejmowane przez Klienta.
Dzięki czemu właściciel sklepu uzyskuje korzyści w postaci zwiększonego koszyka
zakupowego klientów, co bezpośrednio przekłada się na większe zyski sklepu.


Rozmieszczenie asortymentu, strefa wejścia, strefy zimne i gorące sklepu, zasada prawej ręki, materiały post, atmosfera sklepu, oświetlenie - to tylko niektóre z nowoczesnych technik sprzedaży, które pomożemy Ci prawidłowo zaplanować. Merchandising sklepu to sztuka zarządzania asortymentem w przestrzeni handlowej. Wiemy, że odpowiedni układ towarów pomoże zwiększyć obroty, ponieważ większość decyzji zakupowych Klienci podejmują właśnie w miejscy sprzedaży. Podpowiemy, w jaki sposób zapewnić odpowiednią ekspozycję towarów, umożliwiając zarówno odpowiednie obroty, jak i rentowność biznesu.

Merchandising sklepu obejmuje audyt obiektu, inwentaryzację, optymalizację oraz konsultacje. Informujemy jak efektywnie wykorzystać powierzchnię sprzedażową mając na uwadze optymalne jej wykorzystanie, układ asortymentowy, zasady ekspozycji (towarów impulsywnych i promocyjnych), a także zaaranżować odpowiednio miejsce w sklepie na materiały reklamowe. Zwracamy uwagę także na zasady poruszania się klientów po obiekcie handlowym.

Oferta obejmuje

Audyt sklepu

Inwentaryzacja

Optymalizacja

,,Półka z zasady idealna"

Konsultacje

Audyt sklepu


Wywiad z klientem oraz obsługą sklepu, analiza asortymentu wraz z półką sklepową

Inwentaryzacja


Analiza produktowa sklepu wraz z optymalizacją listy produktów pod kątem dochodowości oraz ustalenie polityki cenowej

Optymalizacja


Przygotowanie propozycji wizualizacji zewnętrznej oraz wewnętrznej sklepu, zaplanowanie sali sprzedażowej zgodnie ze złotymi zasadami m.in. strefa wejściam zasada prawej ręki, strefy gorące i zimne sklepu

,,PÓŁKA Z ZASADY IDEALNA"


Rozpisanie ogólnego planu kategorii wraz z propozycją ustawienia półki

KONSULTACJE


Obsługa obejmuje szkolenie personelu oraz rozpisanie poszczególnych kategorii na półce

Nasze marki