Merchandising

Merchandising to skuteczne narzędzie zwiększające sprzedaż.

Stosując jego zasady można mieć 2/3 wpływu na decyzje podejmowane przez Klienta.
Dzięki czemu właściciel sklepu uzyskuje korzyści w postaci zwiększonego koszyka
zakupowego klientów, co bezpośrednio przekłada się na większe zyski sklepu.


Rozmieszczenie asortymentu, strefa wejścia, strefy zimne i gorące sklepu, zasada prawej ręki, materiały post, atmosfera sklepu, oświetlenie - to tylko niektóre z nowoczesnych technik sprzedaży, które pomożemy Ci prawidłowo zaplanować.

Oferta obejmuje

Audyt sklepu

Inwentaryzacja

Optymalizacja

,,Półka z zasady idealna"

Konsultacje

Audyt sklepu


Wywiad z klientem oraz obsługą sklepu, analiza asortymentu wraz z półką sklepową

Inwentaryzacja


Analiza produktowa sklepu wraz z optymalizacją listy produktów pod kątem dochodowości oraz ustalenie polityki cenowej

Optymalizacja


Przygotowanie propozycji wizualizacji zewnętrznej oraz wewnętrznej sklepu, zaplanowanie sali sprzedażowej zgodnie ze złotymi zasadami m.in. strefa wejściam zasada prawej ręki, strefy gorące i zimne sklepu

,,PÓŁKA Z ZASADY IDEALNA"


Rozpisanie ogólnego planu kategorii wraz z propozycją ustawienia półki

KONSULTACJE


Obsługa obejmuje szkolenie personelu oraz rozpisanie poszczególnych kategorii na półce

Nasze marki